Skip to main content

Zgłoszenia – Centrum Koordynacji
67 35 405 30 lub 511 730 113 od poniedziałku do piątku

Oddział dzienny

zdjęcie przedstawia wnętrze oddziału dziennego

Wsparcie w ramach oddziału dziennego w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży udzielane  jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Kwalifikacji na oddział dzienny dokonuje lekarz na postawie skierowania od psychiatry lub wypisu ze szpitala.

Oddział dziennym przeznaczony jest dla pacjentów, których stan nie pozwala na leczenie jedynie w poradni zdrowia psychicznego, a jednocześnie nie jest on na tyle zły, że wymuszałby konieczność hospitalizacji na oddziale stacjonarnym. Oddział dzienny charakteryzuje się dobrowolnością podjęcia przez pacjenta działań zmierzających w celu poprawy zdrowia psychicznego.

 Na oddział dzienny uczęszczać mogą m.in. pacjenci z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi czy zaburzeniami psychotycznymi, czasami kierowane bywają również osoby z zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami osobowości czy zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Przeznaczony jest on dla osób przed 18 rokiem życia.

Pobyt na oddziale dziennym odróżnia od pobytu na oddziale stacjonarnym przede wszystkim to, że każdego dnia pacjenci wracają do domu. Na oddziale nie są prowadzone zajęcia szkolne. W celu realizacji obowiązku szkolnego, uczniowie, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły mogą otrzymać z poradni psychologiczno-pedagogicznej orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego. Lekcje te odbywają się po opuszczeniu przez pacjenta oddziału w warunkach domowych lub zdalnie.

Czas trwania leczenia na oddziale dziennym bywa różny, zazwyczaj sięga on jednak kilka do kilkunastu tygodni. Na oddziale dziennym do dyspozycji pacjentów jest lekarz psychiatra, psycholodzy, pedagog. terapeuta zajęciowy i pielęgniarki. Nasi pacjenci mogą korzystać z terapii indywidualnej i grupowej, jak i z terapii zajęciowej. Ważnym elementem pobytu na oddziale dziennym jest psychoedukacja. Zajęcia i warsztaty prowadzone są przez psychologów i psychoterapeutów pracujących w nurtach systemowym oraz poznawczo-behawioralnym, prowadzona jest także psychoedukacja przez seksuologa.

  • Autor: Administrator Strony
  • Opublikowano: 09.07.2022, 14:53
  • Ostatnia edycja: 31.08.2022, 22:19