Skip to main content

Zgłoszenia
453 695 715

Oddział dzienny

zdjęcie przedstawia wnętrze oddziału dziennego

Wsparcie w ramach oddziału dziennego w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży udzielane  jest od poniedziałku do piątku.

Kwalifikacji na oddział dzienny dokonuje lekarz na postawie skierowania od psychiatry lub wypisu ze szpitala.

Oddział dziennym przeznaczony jest dla pacjentów, których stan nie pozwala na leczenie jedynie w poradni zdrowia psychicznego, a jednocześnie nie jest on na tyle zły, że wymuszałby konieczność hospitalizacji na oddziale stacjonarnym. Oddział dzienny charakteryzuje się dobrowolnością podjęcia przez pacjenta działań zmierzających w celu poprawy zdrowia psychicznego.

Na oddział dzienny uczęszczać mogą m.in. pacjenci z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi czy zaburzeniami psychotycznymi, czasami kierowane bywają również osoby z zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami osobowości czy zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Przeznaczony jest on dla osób przed 18 rokiem życia.

Pobyt na oddziale dziennym odróżnia od pobytu na oddziale stacjonarnym przede wszystkim to, że każdego dnia pacjenci wracają do domu.

Czas trwania leczenia na oddziale dziennym bywa różny, zazwyczaj sięga on jednak kilka do kilkunastu tygodni. Na oddziale dziennym do dyspozycji pacjentów jest lekarz psychiatra, psycholodzy, pedagog. terapeuta zajęciowy i pielęgniarki. Nasi pacjenci mogą korzystać z terapii indywidualnej i grupowej, jak i z terapii zajęciowej. Ważnym elementem pobytu na oddziale dziennym jest psychoedukacja. Zajęcia i warsztaty prowadzone są przez psychologów i psychoterapeutów pracujących w nurtach systemowym oraz poznawczo-behawioralnym, prowadzona jest także psychoedukacja przez seksuologa.

  • Autor: Administrator Strony
  • Opublikowano: 09.07.2022, 14:53
  • Ostatnia edycja: 10.10.2023, 06:48