Skip to main content

Zgłoszenia
453 695 715

ŚCZP

Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile prowadzi kompleksowe, bezpłatne wsparcie dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia w zakresie zdrowia psychicznego.

Pomoc kierowana jest do osób poniżej 18 roku życia, mieszkających, uczących się, pracujących lub przebywających na terenie gmin powiatu pilskiego.

PŚZCP dla dzieci i młodzieży w Pile działa w oparciu o tzw. model bielański:

  • Specjaliści z Zespołu Pierwszego Kontaktu w Centrum Koordynacji ŚCZP przyjmują zgłoszenia, dokonują wstępnej oceny stopnia nasilenia problemu i pilności udzielenia wsparcia, koordynują i monitorują proces wsparcia.
  • Kadra Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w ramach ŚCZP udziela świadczeń diagnostycznych, terapeutycznych i środowiskowych.
  • W Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Oddziale Dziennym w ramach ŚCZP udzielane są świadczenia lecznicze.
  • ŚCZP za pośrednictwem Zespołu ds. Profilaktyki prowadzi na terenie powiatu szereg działań profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i innych grup zawodowych, stykających się z dziećmi i młodzieżą będącą w sytuacjach kryzysowych.
  • Zespół Koordynacji Międzyinstytucjonalnej współpracuje z lokalnymi partnerami na rzecz rozwoju sieci wsparcia i podnoszenia świadomości w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Pierwszy kontakt z ŚCZP odbywa się zawsze za pośrednictwem Zespołu Pierwszego Kontaktu w Centrum Koordynacji (osobiście lub telefonicznie, dane kontaktowe znajdują się u dołu strony).

Nie wymaga skierowania ani wcześniejszej rejestracji.

Wsparcie oferowane w Centrum jest bezpłatne.

  • Autor: Administrator Strony
  • Opublikowano: 09.07.2022, 14:53
  • Ostatnia edycja: 03.09.2022, 18:25