Skip to main content

Zgłoszenia
453 695 715

O modelu

Model, według którego realizowane jest wsparcie w Powiatowym Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile „[…] został opracowany z uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia oraz dobrych praktyk ŚCZP dla dzieci i młodzieży utworzonego w Dzielnicy Warszawa Bielany w ramach innowacyjnego projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa” oraz „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt horyzontalny”. Standardy profilaktyki opracowano w projekcie „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt horyzontalny”. Autorami modelu są dr Tomasz Rowiński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz dr Kamila Lenkiewicz.”

Dodatkowy opis 500 znaków.

  • Autor: Administrator Strony
  • Opublikowano: 26.07.2022, 22:37
  • Ostatnia edycja: 27.07.2022, 18:20